Dokumenty vztahující se k produktům a službám společnosti Microsoft

Úvod

Tento dokument obsahuje odkazy na smlouvy a dokumenty týkající se poskytovaných produktů a služeb společnosti Microsoft.

Tyto dokumenty mohou být v anglickém jazyce.

Seznam dokumentů pro produkty a služby společnosti Microsoft

 

Seznam zkratek a termínů z oboru ICT

Úvod

Tento dokument popisuje zkratky a termíny užívané v oboru ICT.

Termíny a zkratky

  • Informační technologie, IT.
  • Informační a komunikační technologie, ICT.
  • IPv4, IPv6. IP protokol ve verzi 4, nebo 6.
  • TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Síťové protokoly používané pro komunikaci v místní síti a na internetu.
  • Virtuální privátní síť, Virtual Private Network, VPN.
  • Windows, Win. Operační systémy Windows.
  • Windows Server, WinSrv. Serverové operační systémy Windows Server.
  • Windows Client, WinCli. Klientské operační systémy Windows.
  • Windows Professional, WinPro. Klientské operační systémy řady Windows Professional. Tedy Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro.
  • Windows Enterprise, WinEnt. Klientské operační systémy řady Windows Enterprise. Tedy Windows Vista Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise.