Definice pojmů

Objednatel, Zákazník. Fyzická, či právnická osoba, objednávající zboží, či služby u Dodavatele.

Dodavatel. Dodavatel zboží, či služeb, Michal Zobec, IČ 87470748, DIČ CZ7701083797, sídlem Na dolnici 1035/47, Praha, provozovatel internetových stránek www.michalzobec.cz.

Smluvní strany, Strany. Objednatel a Dodavatel jsou společně označováni jako Smluvní strany, nebo Strany.

Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky, VP.

Objednání služeb, či zboží. K objednání služeb, či zboží dojde potvrzením cenové nabídky Dodavatele Objednatelem. Objednávka musí obsahovat seznam zboží, anebo seznam požadovaných služeb.

Výrobce. Výrobcem je označována třetí strana, která může být výrobcem zboží, software, či služeb. Typickým Výrobcem v našem případě mohou být společnosti společnosti Microsoft, HP Inc (Hewlett-Packard), nebo Fujitsu.

Výrobce Hardware. Výrobcem Hardware je označována třetí strana, která je výrobcem Hardware, což jsou stolní počítače, notebooky, servery, disková pole, síťové disky a další jiné (fyzické) zboží. Typickým Výrobcem Hardware v našem případě mohou být společnosti společnosti Brother, HP Inc (Hewlett-Packard), nebo Fujitsu.

Výrobce Software. Výrobcem Software je označována třetí strana, která je výrobcem Software. Typickým Výrobcem Software v našem případě mohou být společnosti společnosti Microsoft, nebo ZOBEC Consulting.

Dodavatel Služeb. Dodavatelem Služeb je označována třetí strana, která je poskytovatelem/dodavatelem Služeb. Typickým Dodavatelem Služeb v našem případě mohou být společnosti Microsoft, nebo Code 42.

OEM Windows. Operační systém společnosti Microsoft, Microsoft Windows, který dodal Výrobce Hardware jako součást Hardware jako jeho trvalou součástí. Podporu k OEM Windows poskytuje Výrobce Hardware.

Vyúčtování. Výzva k platbě, či daňový doklad. Doklad obsahující vyúčtování poskytovaného plnění, či poskytnutého plnění této smlouvy, které musí Objednatel uhradit.

 

 

Další pojmy, zejména zkratky a termíny z oboru ICT, jsou dostupné na adrese https://zob.ec/termsandshortcuts.

 

Revize 20200101.0, ze dne 01.02.2020.