Pravidla pro online přednášky

Úvod

Tento dokument definuje pravidla pro online přednášky, či konference (dále jen jako „Přednáška“), provozovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Pravidla“).

Pravidla

 1. Pokud není uvedeno jinak, je celá Přednáška nahrávána.
 2. Během celé Přednášky jsou aktivní následující omezení pro účastníky této Přednášky:
  1. vypnutý mikrofon,
  2. vypnutá kamera.
 3. Pro účely interakce s účastníky na Přednášce může být povolen chat, mikrofon, nebo použit nástroj třetí strany pro pokládání dotazů.
 4. Účastí na Přednášce vyjadřujete souhlas s pořízením záznamu z Přednášky, kde mohou být vidět vaše informace jako vaše Jméno, příjmení, email.
 5. V případě interakce s účastníky Přednášky, nebo přednášejícím, souhlasíte s následujícím:
  1. obsah interakce této Přednášky (jakýkoli text, mluvené slovo, obrázky, odkazy) bude součástí záznamu Přednášky a souhlasíte s jejím zveřejněním, a
  2. všechny publikované informace neporušují zákony, či předpisy České republiky, a
  3.  v případě dodatečného zjištění, že na obsah vaší interakce v záznamu Přednášky se vztahují autorská práva, nesete veškerou zodpovědnost a náklady za jejich sdělení a to že se staly součástí této Přednášky.
 6. Pokud není uvedeno jinak, použitou technologií pro realizaci Přednášky je Microsoft Teams a související produkty, služby, či nástroje.
 7. Záznam Přednášky bude zveřejněn přibližně do dvou týdnů od realizace samotné přednášky, či konference.
 8. Přednáška se řídí pravidly dle Všeobecných podmínek pro online přednášky a konference.

 

Všeobecné podmínky pro online přednášky

Úvod

Tento dokument definuje všeobecné podmínky pro online přednášky a konference (dále jen jako „Přednáška“), provozovaných anebo spravovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Podmínky“).

Tento dokument je dohodou mezi provozovatelem webu, či diskuzní skupiny, provozovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Provozovatel“) a uživatelem/účastníkem Přednášky (dále jen jako „Uživatel“).

Pravidla

 1. Pokud to Provozovatel požaduje, musí se Uživatel registrovat pro účast na Přednášce.
 2. Účast na Přednášce není právně vymahatelná a nelze na ni vznést jakýkoli právní nárok.
 3. Chování Uživatelů může být moderováno, včetně odstranění nežádoucích komentářů, nebo vyloučením Uživatele z Přednášce.
 4. Uživatel Online platformy musí dodržovat podmínky Netikety definované mimo jiné na Wikipedii (odkaz https://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa).
 5. Provozovatel zakazuje pořizování jakéhokoli záznamu, či formy záznamu Přednášky (audio, video, text).

Přijetím pozvánky, registrací, či účastí na Přednášce vyjadřujete souhlas s výše uvedenými pravidly.

Aktualizace

12.04.2022

Publikace tohoto článku.

28.04.2022

Drobné korekce a doplnění textů.