Zásady pro elektronickou komunikaci

Emailová komunikace společnosti ZOBEC Consulting (dále jen jako „Společnost“) podléhá následujícím omezením, která se uplatňují ve vztahu k veškerým příjemcům elektronické pošty (email), zasílaných Společností z Autorizovaných domén pro emailovou komunikaci .

 1. Autorizované domény pro emailovou komunikaci
  Společnost prohlašuje, že pro přímou emailovou komunikaci (příjem a odesílání emailových zpráv) jsou užívány pouze následující domény (Autorizované domény):

  1. „zobec.net“, a
  2. „zobec.cz“.
 2. Autorizované domény pro emailovou komunikaci pro hromadné zprávy
  Společnost prohlašuje, že pro hromadná sdělení (marketingová komunikace, oznámení, či jiná hromadná sdělení) může být využita služba MailerLite, která užívá doménu mlsend.com.
 3. Důvěrnost emailové komunikace
  Zprávy odesílané z Autorizovaných domén Společnosti jsou určeny pouze určeným adresátům a jejich obsah má důvěrný charakter.
  Pokud jste takovou zprávu obdrželi omylem, upozorňujeme, že její zveřejňování, rozšiřování, nebo vytváření kopií této zprávy, či jejích částí je nezákonné.
  Žádáme vás tímto, abyste odesílatele upozornili na nesprávné doručení a zprávu vymazali.
 4. Nezávaznost emailové komunikace
  Jakákoli prohlášení, či přísliby, nebo nabídky obsažené v emailové zprávě nezakládají vznik jakéhokoli právního vztahu zavazujícího Společnost. Sdělení v emailové zprávě obsažená nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací takového návrhu.
  Závazky a dohody uzavírané se Společností prostřednictvím emailové komunikace musí být vždy stvrzeny písemnou smlouvou opatřené podpisem fyzickým, nebo digitálním.
  Smlouvu mohou uzavírat pouze pověření zástupci Společnosti.
 5. Ceny bez DPH
  Pokud zástupci společnosti uvádí ceny, pokud není uvedeno jinak, jsou vždy uvedené ceny bez DPH.
 6. Doručení
  Vzhledem k principu funkce služby elektronické pošty, nemůže Společnost zaručit včasné a bezchybné doručení. Společnost proto nepřijímá odpovědnost za jakékoli problémy způsobené přenosem elektronické pošty.
 7. Škodlivý kód (malware)
  Vzhledem k principu funkce služby elektronické pošty, nemůže Společnost zaručit absenci škodlivého software (malware). Společnost proto nepřijímá odpovědnost za jakékoli problémy způsobené případnou přítomností škodlivého software (malware) obsaženého v elektronické poště.

Na jakékoli pozdější výhrady vůči postupu Společnost v souladu s těmito „Všeobecnými podmínkami pro elektronickou komunikaci“ nebude možno brát zřetel.