Emailové služby

Pro zabezpečený přenos Důvěrných informací mezi stranami je třeba splnit následující podmínky.

Přenos Důvěrných informací emailem pouze v šifrované podobě. Šifrovanou podobou se rozumí:

  1. šifrovaný tunel protokolem SSL mezi klientem a poštovním serverem, a
  2. šifrovaný tunel protokolem SSL mezi oběma emailovými servery (mezi Příjemcem a Odesílatem), nebo
  3. šifrováním obsahu emailové zprávy, včetně příloh.

Pokud vámi použitá emailová služba nesplňuje body č. 1 a 2, stává se tato Nedůvěryhodnou emailovou službou.