Dokumenty vztahující se k produktům a službám společnosti Microsoft

Úvod

Tento dokument obsahuje odkazy na smlouvy a dokumenty týkající se poskytovaných produktů a služeb společnosti Microsoft.

Tyto dokumenty mohou být v anglickém jazyce.

Seznam dokumentů pro produkty a služby společnosti Microsoft

Seznam zkratek a termínů z oboru ICT

Úvod

Tento dokument popisuje zkratky a termíny užívané v oboru ICT.

Termíny a zkratky

 • Informační technologie, IT.
 • Informační a komunikační technologie, ICT.
 • IPv4, IPv6. IP protokol ve verzi 4, nebo 6.
 • TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Síťové protokoly používané pro komunikaci v místní síti a na internetu.
 • Virtuální privátní síť, Virtual Private Network, VPN.
 • Windows, Win. Operační systémy Windows.
 • Windows Server, WinSrv. Serverové operační systémy Windows Server.
 • Windows Client, WinCli. Klientské operační systémy Windows.
 • Windows Professional, WinPro. Klientské operační systémy řady Windows Professional. Tedy Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro.
 • Windows Enterprise, WinEnt. Klientské operační systémy řady Windows Enterprise. Tedy Windows Vista Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise.

Všeobecné podmínky pro moderování diskuzních skupin, či komentářů

Úvod

Tento dokument definuje všeobecné podmínky pro moderování diskuzních skupin, či komentářů, které se nachází na webech, sociálních sítích, či jiných online platformách provozovaných anebo spravovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Podmínky“).

Tento dokument je dohodou mezi provozovatelem webu, či diskuzní skupiny, provozovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Provozovatel“) a uživatelem webu, či diskuzní skupiny (dále jen jako „Uživatel“).

Pravidla

 1. Webová stránka, blog, sociální síť, či jiná online platforma (dále jen jako „Online platforma“, nebo „Platforma“) může být zaměřena na odborné téma a může vyžadovat příslušné znalosti. V případě, že je uvedeno, že daná Online platforma je vyhrazena pro odborné téma, není určena běžným Uživatelům a jejich dotazům.
  1. V takovém případě je přítomnost Uživatelů bez požadovaných znalostí a praxe považována za nežádoucí.
 2. Veškeré příspěvky na Online platformě, které se netýkají tématu pro které je Online platforma založena, může Provozovatel smazat.
 3. Uživatel Online platformy se zavazuje dodržovat pravidla slušného chování a očekávanou kvalitu příspěvků.
 4. Uživatel Online platformy je povinen dodržovat Podmínky Online platformy.
 5. Uživatel Online platformy musí dodržovat podmínky Netikety definované mimo jiné na Wikipedii (odkaz https://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa).
  1. Výjimku z výše uvedeného má požadavek na vykání. Tykání mezi Uživateli není považováno za porušení pravidel.
   1. Uživatel nesmí požadovat vykání.
   2. Jakékoli spory vyvolané na téma tykání, či vykání je považováno za porušení těchto podmínek.
 6. Uživatel Online platformy musí dodržovat platné zákony České republiky a Evropského společenství (EU).
 7. Pokud to vyžaduje zaměření Online platformy,  musí Uživatel užívat odborné výrazy a termíny.
 8. Uživatel musí užívat odborné výrazy, termíny, či zkratky tak, aby i méně zkušený uživatel z daného oboru porozuměl a aby sdělené informace byly všem jednoznačně srozumitelné.
 9. Uživatel nesmí používat zkomoleniny, zdrobněliny, či zkratky, které by způsobily nejednoznačnost sdělených informací.
 10. Pokud není definován na Online platformě jinak, jsou užitým jazykem jazyky čeština a slovenština.
  1. Při psaní příspěvků v rozsahu povolených jazyků je dovoleno používat pouze znaky, obvyklé užívané v daném jazyce (národní znaky).
   1. Česká abeceda (česká abeceda na wikipedii).
   2. Slovenská abeceda (slovenská abeceda na wikipedii).
   3. Anglická abeceda (anglická abeceda na wikipedii).
  2. Výjimku mohou tvořit užití národních znaků při diskuzi o výrobku, či službě, obsahující národní znaky a pokud to vyžaduje kontext.
 11. Uživatel smí užívat pouze povolené známé termíny a zkratky uvedené v seznamu Seznam zkratek a termínů z oboru ICT.
 12. Uživatel musí působit na Online platformě pod skutečnou identitou, tedy musí používat skutečné jméno, příjmení a profilovou fotografii. Členové nesmí užívat žádnou formu anonymizace.
  1. Není dovoleno používat falešné jméno, či příjmení, či záměrně přejaté cizí jméno, či příjmení.
  2. Uživatel taktéž musí používat svou skutečnou profilovou fotografii.
 13. Žádost o pomoc. Pokud potřebuje Uživatel pomoc, očekáváme, že uvedete následující informace do vašeho příspěvku:
  1. s čím máte problém,
  2. jak přesně se problém projevuje,
  3. co vše jste zkoušel a nepomohlo to, případně pomohlo částečně,
 14. Pokud je váš problém vyřešen:
  1. upravíte existující příspěvek s dodatkem, že problém je vyřešen,
  2. uvedete podrobnosti o řešení, které vám pomohlo vyřešit váš problém.
 15. Vytváření více příspěvků, bez následné komunikace (déle než 24 hodin), je zakázáno.
 16. Pravdivost a doložitelnost informací. Pokud Uživatel předloží nějakou informaci, či tvrzení, musí být schopen tuto informaci na výzvu ostatních členů Online platformy podložit důkazy, že je pravdivá:
  1. odkazem na dokumentaci výrobce, nebo
  2. odkazem na článek na obecně uznávaném odborném webu, nebo
  3. odkazem na článek na blogu nějakého obecně uznávaného odborníka (například MVP).
 17. Uživatel musí vkládat do diskuze příspěvky, které mají smysl a hodnotu a zapojí se užitečně do diskuze. Příspěvek bez hodnoty, účelu, či smyslu diskuze, může být smazán.
 18. Prezentace vlastní práce nesmí obsahovat reklamu, nebo odkazy na firemní stránky.
 19. Není dovoleno vkládat komerční inzerci, nebo reklamní materiály.
 20. Prodej zboží. Pokud chce člen prodat zboží
  1. může vložit inzerát vždy pouze jeden inzerát na jeden kus, či model. Není možné nabízet k prodeji jedním inzerátem dva druhy různého zboží.
  2. Pokud vkládá člen inzerát na prodej zboží, musí uvést následující informace:
   1. výrobce;
   2. model, včetně PartNumber (pro odstranění pochybností);
   3. datum nákupu;
   4. dobu užívání od nákupu;
   5. informaci o případných předchozích uživatelích, pokud existují;
   6. délku platné záruky, pokud existuje;
   7. prodejní cenu, nebo minimální očekávanou cenu;
   8. zda bude prodej soukromě, či na fakturu;
   9. stav zboží, včetně popisu nevratných úprav oproti výchozí konfiguraci;
   10. fotografie zboží, které dokumentují výše uvedený stav zboží.
 21. Soukromé zprávy. Online platforma slouží pro výměnu informací a sdílení zkušeností, proto je v zájmu Online platformy a samotných Uživatelů sdílet tyto informace veřejně, dle potřeby s jistou mírou anonymizace. Není dovoleno založit vlákno diskuze a pak řešit problém soukromými zprávami.
 22. Žádosti bez vyplněných odpovědí na otázky (pokud existují) při vstupu do Online platformy (registrace/přihlášení) budou automaticky ignorovány.
 23. V případě porušení těchto pravidel:
  1. Uživatel může být upozorněn veřejným komentářem, či soukromou zprávou; a/nebo
  2. Příspěvek, či komentář Uživatele může být upraven, skryt, či smazán; a/nebo
  3. Uživatel může být bez upozornění vyloučen, či zablokován.

Odesláním žádosti o členství ve skupině, odesláním komentáře a/nebo příspěvku vyjadřujete souhlas s výše uvedenými pravidly.

Aktualizace 29.9.2019

Doplnění a přepracování úvodního odstavce.

Doplnění poslední věty v pravidlech.

Číslování posledních 4 pravidel.

Aktualizace 12.3.2020

Doplnění bodu požadující souhlas s podmínkami užití Online platformy.

Doplnění bodu požadující skutečnou identitu člena Online platformy.

Aktualizace 4.10.2020

Doplnění bodu požadující dodržování Netikety.

Doplněn bod týkající se inzerce.

Doplněn bod týkající se soukromých zpráv.

Přepracování starých aktualizací (odstranění číslování).

Přeformátování obsahu dokumentu.

Aktualizace 28.10.2020

Doplnění bodu požadující dodržování zákonů ČR.

Doplnění bodu požadující doložení některých tvrzení důkazy (odkaz na dokumentaci, odborný web, či blog).

Doplnění bodu požadují užitečnost a smysluplnost příspěvků.

Aktualizace 31.12.2020

Sloučení posledních třech bodů týkající se na možná opatření/aktivity v případě porušení pravidel.

Doplnění bodu, které vylučuje tykání za porušení pravidel.

Reformulace některých částí podmínek.

Aktualizace 31.1.2021

Nové body týkající se jednoznačnosti užívaných termínů, zkratek a obecného vyjadřování.

Definice povolených jazyků a národních znaků.

Drobné změny v některých částí podmínek.