Všeobecné podmínky pro online přednášky

Úvod

Tento dokument definuje všeobecné podmínky pro online přednášky a konference (dále jen jako „Přednáška“), provozovaných anebo spravovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Podmínky“).

Tento dokument je dohodou mezi provozovatelem webu, či diskuzní skupiny, provozovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Provozovatel“) a uživatelem/účastníkem Přednášky (dále jen jako „Uživatel“).

Pravidla

  1. Pokud to Provozovatel požaduje, musí se Uživatel registrovat pro účast na Přednášce.
  2. Účast na Přednášce není právně vymahatelná a nelze na ni vznést jakýkoli právní nárok.
  3. Chování Uživatelů může být moderováno, včetně odstranění nežádoucích komentářů, nebo vyloučením Uživatele z Přednášce.
  4. Uživatel Online platformy musí dodržovat podmínky Netikety definované mimo jiné na Wikipedii (odkaz https://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa).
  5. Provozovatel zakazuje pořizování jakéhokoli záznamu, či formy záznamu Přednášky (audio, video, text).

Přijetím pozvánky, registrací, či účastí na Přednášce vyjadřujete souhlas s výše uvedenými pravidly.

Aktualizace

12.04.2022

Publikace tohoto článku.

28.04.2022

Drobné korekce a doplnění textů.