Všeobecné podmínky pro poskytování IT služeb

Vymezení základních pojmů

Objednatel. Zákazník, fyzická, či právnická osoba, objednávající zboží, či služby u dodavatele.

Dodavatel. Dodavatel zboží, či služeb, Michal Zobec, IČ 87470748, DIČ CZ7701083797, sídlem Na dolnici 1035/47, Praha, provozovatel těchto internetových stránek www.michalzobec.cz.

Smluvní strany, Strany. Objednatel a Dodavatel jsou společně označováni jako Smluvní strany, nebo Strany.

Všeobecné podmínky, VP. Dokument Všeobecné podmínky, který definuje podmínky pro poskytování služeb Dodavatele. Dostupný na adrese https://doc.michalzobec.cz/vseobecne-obchodni-podminky-265.

 

Rozsah poskytovaných služeb

Dodavatel poskytuje Objednateli pouze služby, které si Objednatel výslovně objednal, anebo služby, které Dodavatel deklaruje jako součást jiných, Objednatelem objednaných služeb.

Dodavatel poskytuje služby pouze v definovaném rozsahu, množství, v rámci provozní doby, v definovaném rozsahu reakční doby, na čemž se Smluvní strany dohodly.

Pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, Dodavatel neposkytuje Objednateli podporu formou telefonické podpory na telefonu s aktivním příjmem (infolinky).

Standardní úroveň podpory

Pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, je poskytována IT podpora s následujícími parametry:

 • Provozní doba:
  • pracovní dny: 10:00 – 17:00.
  • soboty, neděle: mimo provoz.
  • státní svátky: mimo provoz.
 • Reakční doba: 
  • kritické incidenty: reakční doba řádově hodiny (bez záruky).
  • ostatní incidenty/požadavky: reakční doba řádově dny (bez záruky).
 • Příjem incidentů/požadavků:
  • požadavky se přijímají výhradně v písemné formě skrze portál ServiceDesk.
 • Odezva na přijaté incidenty/požadavky:
  • odpovědi na přijaté incidenty/požadavky písemně skrze portál ServiceDesk.
  • pokud to situace žádá, technik kontaktuje uživatele telefonicky. pokud technik uživatele při prvním pokusu o kontakt nezastihne, nabídne mu možnost rezervace termínu, dle aktuálně dostupných kapacit.
 • Forma poskytování podpory:
  • písemně skrze portál ServiceDesk,
  • telefonicky (CallBack),
  • vzdáleným přístupem do zařízení.

 

Revize 20200201.0, ze dne 01.02.2020.