Pravidla pro online přednášky

Úvod

Tento dokument definuje pravidla pro online přednášky, či konference (dále jen jako „Přednáška“), provozovaných společností ZOBEC Consulting anebo Michalem Zobcem (dále jen jako „Pravidla“).

Tato Pravidla jsou použita mimo jiné pro účely moderování Přednášky.

Tento dokument je součástí dokumentu Všeobecné podmínky pro online přednášky.

Pravidla

 1. Pokud není uvedeno jinak, je celá Přednáška nahrávána.
 2. Během celé Přednášky jsou aktivní následující omezení pro účastníky této Přednášky:
  1. vypnutý mikrofon,
  2. vypnutá kamera.
 3. Pro účely interakce s účastníky na Přednášce může být povolen chat, mikrofon, nebo použit nástroj třetí strany pro pokládání dotazů.
 4. Účastí na Přednášce vyjadřujete souhlas s pořízením záznamu z Přednášky, kde mohou být vidět vaše informace jako vaše jméno, příjmení, email, text v chatu, hlas.
 5. V případě interakce s účastníky Přednášky, nebo přednášejícím, souhlasíte s následujícím:
  1. obsah interakce této Přednášky (jakýkoli text, mluvené slovo, obrázky, odkazy) bude součástí záznamu Přednášky a souhlasíte s jejím zveřejněním, a
  2. všechny publikované informace neporušují zákony, či předpisy České republiky, a
  3.  v případě dodatečného zjištění, že na obsah vaší interakce v záznamu Přednášky se vztahují autorská práva, nesete veškerou zodpovědnost a náklady za jejich sdělení a to že se staly součástí této Přednášky.
 6. Pokud není uvedeno jinak, použitou technologií pro realizaci Přednášky je Microsoft Teams a související produkty, služby, či nástroje.
 7. Záznam Přednášky bude zveřejněn přibližně do dvou týdnů od realizace samotné přednášky, či konference.