Seznam zkratek a termínů z oboru ICT

Úvod

Tento dokument slouží jako katalog zkratek, definic a termínů užívaných zejména v oboru ICT.

Zkratka. Zkratka je ustálený způsob zkrácení slova, nebo sousloví.

Definice. Definice je pokud možno jednoznačné určení významu nějakého pojmu.

Termín. Termín je odborné pojmenování s přesným jednoznačným významem.

Termíny, zkratky, definice

AP

AP (Access point) označuje přístupový bod, díky kterému se mohou lidé připojit k bezdrátové Wi-Fi síti. Většinou má podobu malého zařízení s patřičným softwarem. Díky přístupovým bodům můžete nastavovat různé úrovně oprávnění přístupu do sítě pro jednotlivé zaměstnance, některým přístup omezit nebo přímo odepřít.

Pokud si například necháte zřídit firemní Wi-Fi síť, bude signál po vaší společnosti šířen právě prostřednictvím AP. Access pointy neboli přístupové body se připojí do firemní sítě a rozmístí po prostoru tak, aby vytvořily dostatečný signál. Díky tomu pak můžete využívat internetové připojení po celé budově, kde se vaši zaměstnanci pohybují.

API

API neboli Application Programming Interface obecně označuje rozhraní pro programování aplikací. Jedná se o soubor funkcí, procedur či protokolů, které programátorovi umožnují komunikaci a ovládání v rámci nějaké knihovny, programu nebo operačního systému.

V současné době se API hojně využívá pro ovládání či doplňování funkcí různých webových aplikací. Pomáhá tak zautomatizovat a zefektivnit mnoho činností – například práci s daty, vyhotovení faktur, hromadné rozesílání e-mailů nebo správu bankovních účtů.

Browser, internet browser, internetový prohlížeč

Browser je prohlížeč internetových stránek. Mezi nejrozšířenější webové prohlížeče patří například Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari nebo Opera. Jednotlivé programy se liší ve funkcích a možnostech, které vám nabízejí. Všechny ale umožňují snadné dohledání již navštívených stránek a rozdružování oblíbených webů do záložek.
Počítačový program určený k prohlížení internetových stránek si můžete stáhnout a nainstalovat do svého laptopu, tabletu i telefonu. Většina zařízení ale má nějaký browser nainstalovaný už ve svém základu. Stačí ho tak jen otevřít, zadat URL adresu nebo hledanou frázi a můžete surfovat po internetu.

Cloud

Cloud, nebo Cloud computing, je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně, kupř. pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty. Za předpokladu, že služba je placená, uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho užití na měsíční či roční bázi, nebo zaplatí jednorázový poplatek.

Principem u služeb a produktů v cloud computingu je to, že uživateli propůjčují výpočetní výkon serverů. V mnoha případech se tak děje formou specializovaných aplikací, jejichž nabídka se pohybuje od kancelářských aplikací až po systémy pro distribuované výpočty.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky odesílají do vašeho prohlížeče. Každá stránka, kterou si prohlížíte, tak uloží informace o vaší návštěvě k vám do počítače. Jedná se například o informace o vašem preferovaném jazyce, přihlašovací údaje nebo další nastavení. Díky tomu pak můžete mít na některých stránkách v kolonkách už předvyplněné údaje.

Cookies slouží ke statistickým účelům a k tomu, aby se vám zobrazovaly na webu relevantní reklamy a opakovaná návštěva stránek byla jednodušší. Moderní prohlížeče umožňují cookies vypnout nebo promazat. Pokud tak chcete, aby bylo vaše surfování po internetu anonymnější, podívejte se do nastavení svého prohlížeče.

Demilitarizovaná zóna, DMZ

DMZ neboli demilitarizovaná zóna označuje vedlejší počítačovou sít, která se využívá ke zvýšení bezpečnosti při komunikaci s veřejnými servery. DMZ vytváří prostor se sdíleným obsahem a v případě napadení zajišťuje, že nedojde k poškození hlavní sítě. Případný útočník totiž získá přístup pouze k zařízení, které je v DMZ, ale zbytek lokální sítě zůstane v bezpečí.

Demilitarizovaná zóna bývá často součástí zabezpečení infrastruktury pro firmy nebo obce, kde pomáhá při napadení serveru. Ochranná zóna v takovém případě zabrání průniku útočníka do sítě. Při vytvoření DMZ sítě je pak obzvlášť důležitá brána firewall.

DNS

DNS (Domain Name System) je systém, který slouží k převádění domén na IP adresy. Každá webová stránka má totiž svoji IP adresu, přes kterou ji můžete dohledat. Protože je ale pro lidi jednodušší zapamatovat si název stránky než dlouhou kombinaci náhodných čísel a písmen, vznikly DNS servery, které domény na IP adresy převádějí.

Díky DNS dohledáte na internetu libovolnou stránku, aniž byste si museli pamatovat její IP adresu. To znamená, že když například napíšete do prohlížeče www adresu domény (třeba www.michalzobec.cz), počítač se zeptá DNS serveru na IP adresu, aby se mohl na stránku připojit a zobrazit vám její obsah.

Dvoufázové ověření, 2FA, vícefázové ověření, MFA

Dvoufázové ověření je proces, který zvyšuje zabezpečení. Setkáte se s ním například během přihlašování do bankovního účtu přes internet. Při dvoufázovém ověření se kontroluje vaše identita dvěma způsoby – nejprve například znalostí kombinace přihlašovacího jména a hesla, ve druhém kroku pak zadáním kódu, který vám přijde v SMS na mobil.

S dvoufázovým ověřováním pracují také bankomaty, které nejprve vyžadují vaši platební kartu (1. fáze – ověření faktoru vlastnictví) a následně přístupové údaje (2. fáze – faktor znalosti). Dvoufázové ověření si můžete nastavit u mnoha internetových služeb, například u e-mailu nebo na sociálních sítích. U některých zařízení je součástí prvního či druhého kroku také biometrické ověření.

Firewall, FW

Firewall chrání počítač před viry a útoky hackerů. Je to jakási bezpečnostní zeď mezi internetem a počítačem nebo skupinou počítačů. Stejně tak ale může chránit třeba i váš tablet. Firewall definuje pravidla síťové komunikace, filtruje data přicházející z internetu a chrání počítač před neoprávněným vstupem.

V praxi to vypadá tak, že firewall odfiltrovává nebezpečné služby, blokuje nepřátelské monitorování sítě, zabraňuje automatickému spouštění programů bez vašeho vědomí atp. Poprvé jste se s tímto pojmem mohli setkat mezi hasiči. Původně totiž označení „firewall“ nesla protipožární zeď, která v budovách zabraňovala šíření ohně.

Firmware

Firmware označuje software, který řídí elektronická zařízení (hardware). Mohou to být třeba mobilní telefony, digitální fotoaparáty, ale i semafory nebo kalkulačky. Jenom s ním mohou jednotlivá zařízení fungovat.

Firmware je relativní pojem, protože se může v rámci jednoho zařízení vyskytovat v několika různých úrovních. Například u mobilního telefonu se jako firmware označuje samotný operační systém (je jím tedy Android, Windows Phone nebo iOS), ale kromě toho mají mobily také firmwary pro řízení GPS čipu, bezdrátového Wi-Fi čipu a dalších.

Postupem času je dobré firmware aktualizovat. Nová verze přináší často výrazná vylepšení, jako je zrychlení, oprava chyb nebo nové funkce.

Freeware

Freeware je software, který jeho autor poskytuje všem k volnému užití. Můžete ho bez placení a obav z porušení autorských práv instalovat na více zařízeních, kopírovat i šířit. Autor si ale ponechává copyright, takže nemůžete program upravovat nebo do něho činit jiné zásahy. Má totiž oproti open source softwaru uzavřený zdrojový kód. Mezi freeware patří například některé prohlížeče dokumentů, grafické programy, software pro práci s hudbou nebo hry.

Označení freeware bohužel nenajdete vždy jen u softwaru, který je skutečně bezplatný a volně šiřitelný. Vždy si tak raději přečtěte licenční smlouvu daného programu, abyste měli jistotu, že za jeho používání skutečně nemusíte nic platit, nebo splňovat jiné podmínky. Mnoho autorů například poskytuje freeware k bezplatnému užití pouze pro nekomerční účely.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, které začalo platit v zemích EU 25. května 2018. Jedná se zatím o nejucelenější soubor pravidel na ochranu dat na světě. Nařízení musejí dodržovat firmy, instituce i jednotlivci, kteří zacházejí s osobními údaji. Vztahuje se přitom na informace o jejich zaměstnancích, zákaznících, klientech i dodavatelích.

Zpracování osobních údajů musejí řešit také online služby, které pracují s daty svých uživatelů. Typicky se jedná například o situace, kdy firmy zasílají newslettery svým zákazníkům, nebo o případy analyzování chování uživatelů na webu. Společnosti musejí řádně nakládat jak s údaji, které uživatelé zadávají vědomě (např. jméno, adresu, telefon), tak i s informacemi, které stránky sbírají pasivně (například cookies nebo IP adresy).

Hoax

Hoax je označení pro klamavou, falešnou, vymyšlenou zprávu, která se velmi často šíří e-mailovou komunikací nebo skrze sociální sítě. Hoaxy velmi často varují před neexistujícím nebezpečím, a to prostřednictvím smyšleného příběhu. Pokoušejí se vyvolat pocit důležitosti, často se tedy opírají i o vyjádření (smyšlených) odborníků.

Jedním z nejčastějších signálů, že jde o hoax, je výzva k dalšímu rozeslání a sdílení. Pokud si nejste jisti, že jde o hoax, podívejte se do některé z databází, ve kterých jsou nejznámější klamavé příběhy zaznamenané. V Česku je to například portál hoax.cz.

Hotspot

Hotspot označuje přístupový bod k bezdrátovému připojení do internetové sítě. Přístup k internetu prostřednictvím hotspotu se často využívá na veřejných místech, jako jsou kavárny nebo nákupní centra, připojení k síti pak může být zcela volné, nebo zabezpečené pomocí hesla.

Signál hotspotu je nejčastěji veden přes malé jednoúčelové zařízení. S potřebnou softwarovou výbavou se jím může stát i jakýkoliv počítač nebo chytrý mobilní telefon.

HTTPS

Možná vám tato zkratka připomíná internetový protokol http pro přenos webových stránek. A je to tak, jen se jedná o jeho bezpečnější – šifrovanou variantu. Zkratka HTTPS vychází z anglického HyperText Transfer Protocol Secure a v podstatě umožňuje chráněný přístup k webovému serveru tím, že veškerou přenášenou komunikaci šifruje algoritmem SSL nebo TSL. Šifrování je důležité při přenášení citlivých informací jako je například číslo platební karty atd. Zjednodušeně řečeno, protokol HTTPS slouží ke komunikaci mezi webovým prohlížečem a webovým serverem a k autorizaci přístupu k webu.

Protokol spatřil světlo světa už v roce 1994, kdy ho vyvinula společnost Netscape pro svůj webový prohlížeč Navigator. Všeobecně se doporučuje podporovat HTTPS místo nezabezpečeného HTTP pro všechny webové stránky.

Internetová doména

Internetová doména neboli doménové jméno je název pro unikátní adresu připojenou k internetové síti. Internetová doména nahrazuje složitý číselný kód IP adresy textovou hodnotou, a usnadňuje tak uživatelům pohyb a vyhledávání na internetu. Místo adresy jako je například 188.114.96.9, zadá uživatel doménové jméno v podobě www.michalzobec.cz.

Internetové domény se rozdělují do několika úrovní, které se oddělují tečkami a jejichž celý zápis tvoří plně kvalifikované doménové jméno. Jednotlivé úrovně jsou číslované pozpátku. Doména prvního řádu je vždy poslední část jména, tvoří ji například národní domény cz, sk, nebo de. Doména druhého řádu pak většinou obsahuje název stránky, například michalzobec. Některé adresy mají také domény třetí úrovně.

IP adresa

IP adresa (Internet Protocol Number) je základní identifikátor každého počítače připojeného k internetové síti. Stejně tak ale může mít IP adresu i jiné zařízení – třeba váš mobilní telefon nebo tablet. IP adresa se udává ve formě unikátního číselného kódu, který může mít třeba tuto podobu: 27.188.131.63.

Protože mohou být čísla před tečkou pouze v rozmezí od 0 do 255, vzniká tu problém s nedostatkem adres. Ten ale vyřeší nová verze protokolu. Postupně se tak budeme čím dál častěji setkávat i s delším zápisem.

Zjistit vlastní IP adresu můžete přímo ve svém počítači v ovládacích panelech. Nebo si ji nechte určit na internetu na stránkách k tomu určených.

Konektivita

Konektivita obecně znamená spojení či propojení počítačů nebo jiných elektronických zařízení v počítačové síti. Základní vlastností, která se u konektivity sleduje, je přenosová rychlost – ta udává, jaký objem informací je v síti přenesen za jednotku času. U přenosové rychlosti pak rozlišujeme rychlost stahování dat a rychlost přenášení dat.

Internetová konektivita definuje připojitelnost serveru do počítačové sítě Internet. Se slovem konektivita se tak často setkáme jako s výrazem, který udává rychlost připojení k internetu.

Licenční Audit

Provedení kontroly používaného software, včetně ověření, zda daný software splňuje podmínky pro dodržení licenčních podmínek.

Login, Přihlášení, Přihlašovací jméno

Login v angličtině znamená přihlášení nebo přihlásit se a v počítačovém světě nejčastěji označuje proces přihlášení do nějakého heslem chráněného účtu – e-mailu, profilu na sociální síti, administračního rozhraní apod.

V přeneseném významu se slovo login také používá pro označení přihlašovacích údajů – jména a hesla. Setkáte se ale i s případy, kdy login označuje pouze uživatelské jméno. Protikladem ke slovu login je pojem logout, který označuje proces uživatelského odhlášení z účtu.

Malware

Malware je škodlivý software, který vnikne do vašeho počítače, mobilu či tabletu. Hackeři ho vytvářejí pro nejrůznější účely. Může vám například smazat důležité soubory nebo rozesílat spamové e-maily. Mnohdy je také jeho cílem získat z vašeho zařízení osobní údaje, hesla a další citlivá data. Mezi nejčastější formy malwaru patří různé viry, trojské koně, nebo phishing.

Microsoft 365, Office 365

Microsoft 365, či Office 365 umožňuje přístup ke kancelářským programům odkudkoli, kde máte internet. Můžete tak například pracovat v aplikaci Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote nebo Publish. A to nejen z počítače, ale i z mobilu či tabletu. Díky Office 365 můžete navíc snadno sdílet dokumenty s ostatními lidmi.

Microsoft 365 pro firmy umožňuje pohodlnou spolupráci na projektech a obsahuje vždy aktuální sadu programů. Veškerá vaše data jsou přitom zálohovaná na několika místech najednou. Díky tomu jsou v bezpečí a okamžitě dostupná i v případě nečekaného výpadku. K tomu, abyste mohli Office 365 plně využívat, potřebujete jen internetové připojení a vhodné zařízení – třeba notebook nebo chytrý telefon.

Microsoft Windows, Windows, Win

Operační systémy Windows společnosti Microsoft.

Microsoft Windows Server, Windows Server, WinSrv

Serverové operační systémy Windows Server společnosti Microsoft.

Microsoft Windows Client, Windows Client, WinCli

Klientské operační systémy Windows společnosti Microsoft.

Microsoft Windows Professional, Windows Professional, WinPro

Klientské operační systémy řady Windows Professional. Tedy Windows 10 Pro, Windows 11 Pro.

Microsoft Windows Enterprise, Windows Enterprise, WinEnt

Klientské operační systémy řady Windows Enterprise. Tedy Windows 10 Enterprise, Windows 11 Enterprise.

Notifikace

Notifikace je synonymum pro oznámení nebo upozornění. Nejčastěji se používá v souvislosti s aplikacemi v mobilních telefonech, v prostředí sociálních sítí a obecně na internetu. Obvykle je to krátká textová zpráva, která vám oznamuje nějakou aktualitu. Notifikace má například podobu upozornění na nově příchozí poštu, oznámení o změně stavu platby nebo připomenutí nadcházející události.

Open source

Jako open source se označují programy s otevřeným zdrojovým kódem. To znamená, že kdokoli může software studovat, opravovat a dále vylepšovat. Často se jedná o programy, které si mohou lidé stáhnout a používat zdarma.

Mezi open source patří například operační systémy (třeba Linux a Android), webové prohlížeče (Mozilla Firefox), kancelářský software (OpenOffice.org) a mnoho počítačových programů (namátkou například GIMP, Scribus, VLC media player nebo 7-Zip).

Phishing

Phishing je podvodná aktivita používaná v prostředí internetu, která má za cíl získat citlivé údaje o vaší osobě. Může například usilovat o přihlašovací údaje k vašemu internetovému bankovnictví, chtít heslo k nějakému účtu nebo se zajímat o PIN vaší kreditní karty. Nejčastěji se můžete s phishingem setkat v podobě podvodných e-mailů. Ty mohou být na první pohled k nerozeznání od oficiálních zpráv společností, za které se vydávají.

Pokud budete mít pocit, že se od vás někdo snaží e-mailem vylákat důvěrné informace, rozhodně nic neposílejte a neotevírejte odkazy umístěné v těle e-mailu. Kontaktujte zákaznické centrum dané společnosti a vše si pečlivě ověřte. Dobrou obranu před phishingem a dalšími útoky vám zajistí také aktualizovaný operační systém, kvalitní antivirový program a zapnutý firewall.

Ping

Ping (Packet Internet Groper) označuje latenci neboli délku prodlevy mezi dvěma síťovými rozhraními. Označuje, jak dlouhý čas uběhl mezi vysláním signálu z jednoho zařízení a jeho přijetím na zařízení druhém. Jeho hodnota se uvádí v milisekundách (ms). Obecně platí, že čím nižší číslo, tím lepší. Pro hraní multiplayerových her by se měl ping pohybovat ideálně někde v rozmezí od 0 do 50 ms.

Ping je důležitý nejen pro hráče online her, kde jeho nízká hodnota zajišťuje plynulé hraní. Pokud je odezva příliš vysoká, může znesnadnit i prohlížení internetových stránek. Délku prodlevy ovlivňuje z velké části provozovatel internetu, ale svoji roli může hrát i hardware počítače nebo přítomnost virů. Ping se dnes běžně uvádí například u modemů.

Portál ServiceDesk, ServiceDesk, SD

Portál (webová aplikace/stránka) pro příjem požadavků uživatelů Dodavateli.

Podpora formou CallBack, Telefonická podpora formou CallBack, CallBack

Telefonická podpora je poskytována pouze formou zpětného volání. To tedy znamená, že uživatelé založí požadavek na podporu Dodavateli a Dodavatel, pokud to vyhodnotí jako nezbytné telefonicky kontaktuje uživatele a poskytne mu podporu.

Podpora Best-Effort, Podpora Best Effort, Best Effort, Best-Effort, Podpora BE

Podpora poskytovaná dle aktuálních možností a volných kapacit Dodavatele. Podpora BE neposkytuje zaručené termíny pro reakční dobu, či pro vyřešení problému, nejedná se tedy o službu se zaručenou spolehlivostí. Tento typ podpory se vyznačuje nízkou cenou, nicméně některým zákazníkům s vyššími nároky na dostupnost podpory nemusí vyhovovat.

Ransomware

Ransomware je druh malwaru, tedy škodlivého softwaru, který může zaútočit na váš počítač, mobil či tablet. Poznáte ho tak, že se nemůžete dostat ke svým souborům. Většinou se ransomware sám ohlásí tak, že se vám zobrazí oznámení, ve které autor malwaru požaduje výkupné za obnovení přístupu k vašim datům.

Ransomware se do zařízení dostane jako trojský kůň nebo jako červ, kterým infikujete počítač při stahování souborů. Případně vám může do počítače proniknout skrze chybu v zabezpečení. Abyste ochránili zařízení před ransomwarem, nezapomínejte pravidelně aktualizovat operační systém i programy a ověřte si, že používáte aktualizovanou verzi antivirového programu a máte dobře nastavený firewall.

Router

Router neboli směrovač je síťové zařízení, které spojuje nejčastěji dvě, ale někdy i více sítí. Typickým případem je propojení domácí sítě s vnější sítí, nejčastěji Internetem. Router zajišťuje přenášení dat mezi sítěmi – takzvané routování – dle pravidel v routovací tabulce.

Funkci routeru může zajišťovat běžný osobní počítač, dnes se ale častěji používá specializovaný hardware. První routery se objevily už s rozvojem vojenské sítě ARPANET v 60. letech 20. století.

Server

Server je nejčastěji obecným označením počítače či programu, který poskytuje klientům určitou službu. Bývá umístěn spolu s dalšími zařízeními ve speciální místnosti – tzv. serverovně (často v rámci služby server housing), kde je dobře zabezpečený a má zajištěné potřebné chlazení.

Serverů existuje celá řada různých typů. Například webové servery umožňují prohlížení WWW stránek, herní servery zajišťují hraní her s více hráči a souborové servery slouží jako centrální úložiště dat.

Skript

Skript je program napsaný ve skriptovacím jazyce. Mezi nejznámější programovací jazyky, ve kterých se skripty tvoří, patří například PHP, Python, JavaScript, Perl, Tcl, Ruby nebo PL/SQL.

Samotný skript je sérií příkazů, které mají splnit určitý úkol – například odeslat kontaktní formulář na webu nebo vyhodnotit data na základě předem definovaného klíče. Díky tomu je možné mnoho činností zautomatizovat.

Smartphone

Smartphone znamená v překladu „chytrý telefon“ a označuje mobilní telefon, který disponuje vlastním operačním systémem. Kromě telefonických hovorů a textových zpráv umožňují chytré telefony také využití pokročilých funkcí, jako je prohlížení internetu nebo spouštění různých aplikací a programů.

Takzvaná „smartphonová revoluce“ nastala roku 2007 představením prvního Apple iPhone. Světové prodeje smartphonů však prodeje klasických mobilních telefonů poprvé překročily až v roce 2013. Mezi nejrozšířenější operační systémy chytrých telefonů v současnosti patří Android a iOS.

Spam

Spam je veškerá nevyžádaná pošta, která vám chodí bez vašeho souhlasu. Označují se tak především masově šířené e-maily. S rozvojem internetové komunikaci ale postihuje i další kanály. Může tak mít například podobu obtěžujících zpráv na sociálních sítích a v reklamních SMS, nebo se objevovat ve formě nerelevantních komentářů v nejrůznějších diskuzích a fórech. Spam bývá často odesílán z počítače odesílatele bez jeho vědomí. Především se jedná o případy, kdy je počítač napaden virem. Takového rizika vás zbaví aktualizovaný firewall a dobrý antivirový program. Svoji e-mailovou schránku pak od příchozího spamu pročistíte tak, že nevyžádané zprávy označíte a vyfiltrujete do příslušné složky. Kromě toho je účinná také prevence. Na internetu nikde veřejně nepište svůj e-mail. A pokud vás na vašich webových stránkách pronásleduje komentářový spam, pomůže vám tzv. CAPTCHA.

Spyware

Spyware je jeden z druhů záškodných programů (angl. spy = špión), který bez svolení uživatele odesílá data z počítače, telefonu nebo jiného zařízení třetím stranám. Ty pak údaje využívají nejčastěji ke zjišťování informací, zájmů nebo zvyků, na jejichž základě následně vytvářejí cílenou reklamu nebo vyvíjejí software. Existují ale i mnohem nebezpečnější verze spyware, které dokážou odesílat uživatelská hesla nebo čísla kreditních karet.

Uživatelé si spyware často do počítače sami nevědomky naistalují jako součást nějakého shareware nebo jako doplněk nějakého programu. Jakmile program spustí, automaticky se naistaluje také spyware a běží v počítači bez vědomí uživatele (obecně tedy spyware spadá pod malware). Existují ale naštěstí programy, které instalaci spyware umí zabránit nebo je dokážou odstranit.

Switch

Switch neboli síťový přepínač je hardwarové zařízení, které propojuje jednotlivé prvky v počítačové síti. Pomocí switche je možné propojit i stovky síťových zařízení a jeho hlavní výhodou je, že síťový provoz rozesílá pouze do směrů, do kterých je to právě potřeba, a neomezuje tak rychlost v počítačové síti.

Switch se tím liší od jednoduššího hubu, jenž síťový provoz rozesílá do všech směrů, ale také od routeru, který na rozdíl od switche dokáže propojit i více sítí mezi sebou.

TCP/IP, TCP, IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Síťové protokoly používané pro komunikaci v místní síti a na internetu.

IPv4, IPv6, Internet Protocol verze 4, Internet Protocol verze 6

IP protokol ve verzi 4, nebo 6.

Update

Update je aktualizace softwaru. Označuje například modernizaci operačního systému nebo vylepšení mobilní aplikace. Při updatu se software zbavuje chyb a obohacuje o nové informace. Zásadní změny pak označujeme pojmem upgrade, při kterém získává program také nové funkce, a proměňuje se tak na zcela novou verzi.

Aktualizace poskytuje vydavatel softwaru většinou bezplatně. Update operačního systému v telefonu či počítači probíhá často v pravidelných intervalech, a zaručuje tak dobrou funkčnost a zabezpečení zařízení.

Upgrade

Upgrade označuje vylepšení nebo výměnu výrobku za novější verzi produktu. S pojmem upgrade se nejčastěji setkáme v počítačovém prostředí, kde zastaralou verzi programu nebo hardwarového produktu nahrazuje nová, vylepšená verze.

Běžně se upgrade používá také u spotřební elektroniky, kde nová verze představuje výkonnější zařízení s rozšířenými možnostmi.

UPS

UPS (neboli Uninterruptible Power Supply/Source) označuje zdroj nepřerušovaného napájení. Potřebují ho důležitá zařízení, u kterých nesmí dojít k neočekávanému výpadku elektřiny. Záložní zdroje ve formě UPS jsou zárukou souvislé dodávky energie, kterou potřebují například nemocniční přístroje, telekomunikační zařízení nebo systémy zajišťující chod letišť. Běžně také dnes obstarávají plynulý chod počítačových systémů nejrůznějších firem.

Pokud nechcete ve firmě investovat do UPS, klimatizací a pravidelných testů, které servery vyžadují, pouvažujte o profesionálních datových centrech. Tzv. Server Housing zajistí migraci vašich serverů do zabezpečených center. Veškerá vaše data budou spolehlivě zabezpečená a vy k nim budete mít kdykoli přístup. Díky tomu může vaše firma přejít i na nižší stupeň zabezpečení.

URL adresa, Link, odkaz, webová adresa, internetová adresa

Link je anglický název pro odkaz. Označuje nejčastěji adresu webové stránky (například https://www.michalzobec.cz). Může být také umístěný jako hypertextový odkaz třeba v obrázku nebo v samotném textu (jako je tomu například zde ve slově internet).

Odkazy provazují jednotlivé stránky mezi sebou a umožňují snadné prohlížení internetu. Kliknutím na link většinou přejdete na jinou webovou stránku.

Universal Serial Bus, USB

Universal Serial Bus (USB) je moderní rozhraní pro připojení periferií k počítači jako jsou tiskárny, myši, klávesnice, webové kamery, externí disky, flash disky, apod.

USB modem

USB modem je zařízení, které vám umožní připojení k mobilnímu internetu ve vašem zařízení, obvykle notebook, či počítač.

Validace, ověření

Validace je označení pro ověření, prověření nebo kontrolu platnosti dokumentu. Používá se nejčastěji ve spojení s ověřením totožnosti.  V IT oboru je používáno obvykle ve smyslu ověření identity, či ověření správnosti dat, či formátu dat.

Voice over Internet Protocol, VoIP

VoIP (Voice over Internet Protocol) označuje volání přes internet. Někdy bývá tato služba označována také jako softwarový nebo VoIP telefon. Volat přitom můžete odkudkoli prostřednictvím počítače, notebooku nebo tabletu.

Virtuální privátní síť, Virtual Private Network, VPN

VPN (Virtual Private Network) neboli virtuální privátní síť umožňuje bezpečné propojení počítačové sítě organizace s koncovým zařízením – například s počítačem, telefonem nebo tabletem. Z domova se tak prostřednictvím internetu dostanete třeba k firemním programům nebo na sdílený disk. Stačí, když máte zapnutou VPN, a v tu chvíli jsou vám k dispozici všechny možnosti, které byste měli, kdybyste byli fyzicky přítomni v organizaci.

Výhodou VPN je, že sama firma rozhodne o tom, koho do tohoto prostředí pustí a za jakých podmínek. Díky virtuální privátní síti navíc můžete komunikovat v rámci firmy neomezeně a využívat i bezplatné hovory a SMS jen za cenu nízkého měsíčního paušálu. Hovory a SMS v rámci VPN nejsou odečítány z volných jednotek (tj. volných minut či SMS), které máte v rámci svého tarifu.

Vnitřní Audit, Audit

Provedení kontroly, porovnání mezi očekávaným stavem a skutečností.

Vyhledávač

Slovem vyhledávač označujeme počítačový systém nebo program, který umožňuje vyhledávání informací na základě vložených dotazů nebo klíčových slov. V závislosti na zadaném výrazu zobrazí vyhledávač uživateli výsledky, které jsou s daným dotazem v souladu. Vyhledávač může fungovat třeba v rámci jediných webových stránek, nejčastěji využívané jsou však internetové vyhledávače, které po zadání dotazu prohledávají webové stránky napříč internetem a svému uživateli zobrazují výsledky v podobě odkazů.

K vytvoření databáze používají internetové vyhledávače tzv. roboty, které přes hypertextové odkazy neustále procházejí všechny stránky na internetu a ukládají je spolu s adresou stránky. Na základě přednastavených algoritmů pak vyhledávače seřazují výsledky vyhledávání tak, aby co nejlépe odpovídaly zadanému dotazu. Mezi nejznámější takové vyhledávače patří Google a v České republice také Seznam.

Wireless Local Area Network, WLAN

WLAN je zkratka Wireless Local Area Network a označuje bezdrátovou počítačovou síť, která spojuje dvě nebo více zařízení v omezeném prostoru. V oblasti pokryté signálem bezdrátové sítě se uživatelé mohou volně pohybovat a připojovat se k internetu z různých míst. Většina moderních sítí WLAN je založena na standardech IEEE 802.11 a jsou na trh uváděny pod Wi-Fi značkou.

Znalostní báze, Knowledge Base, KB

Dokument, obvykle ve formě katalogu nejčastěji řešených problémů s popisem, jak daný problém vyřešit.