Seznam zkratek a termínů z oboru ICT

Úvod

Tento dokument popisuje zkratky a termíny užívané v oboru ICT.

Termíny a zkratky

 • TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Síťové protokoly používané pro komunikaci v místní síti a na internetu.
 • IPv4, IPv6. IP protokol ve verzi 4, nebo 6.
 • Virtuální privátní síť, Virtual Private Network, VPN.
 • Windows, Win. Operační systémy Windows.
 • Windows Server, WinSrv. Serverové operační systémy Windows Server.
 • Windows Client, WinCli. Klientské operační systémy Windows.
 • Windows Professional, WinPro. Klientské operační systémy řady Windows Professional. Tedy Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro.
 • Windows Enterprise, WinEnt. Klientské operační systémy řady Windows Enterprise. Tedy Windows Vista Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise.
 • Portál ServiceDesk, ServiceDesk, SD. Portál (webová aplikace/stránka) pro příjem požadavků uživatelů Dodavateli.
 • Telefonická podpora formou CallBack, CallBack. Telefonická podpora je poskytována pouze formou zpětného volání. To tedy znamená, že uživatelé založí požadavek na podporu Dodavateli a Dodavatel, pokud to vyhodnotí jako nezbytné telefonicky kontaktuje uživatele a poskytne mu podporu.
 • Podpora Best-Effort, Best-Effort, Podpora BE. Podpora poskytovaná dle aktuálních možností a volných kapacit Dodavatele. Podpora BE neposkytuje zaručené termíny pro reakční dobu, či pro vyřešení problému, nejedná se tedy o službu se zaručenou spolehlivostí. Tento typ podpory se vyznačuje nízkou cenou, nicméně některým zákazníkům s vyššími nároky na dostupnost podpory nemusí vyhovovat.
 • Vnitřní Audit, Audit. Provedení kontroly, porovnání mezi očekávaným stavem a skutečností.
 • Licenční Audit. Provedení kontroly používaného software, včetně ověření, zda daný software splňuje podmínky pro dodržení licenčních podmínek.
 • Znalostní báze, knowledge base, KB. Dokument, obvykle ve formě katalogu nejčastěji řešených problémů s popisem, jak daný problém vyřešit.